Om Fogdhyttan

Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB bedriver kvalificerad vård och behandling inom missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.  

All vår vård är evidensbaserad och vi gör kontinuerliga utvärderingar av våra resultat. Kärnan i behandlingen är olika former av KBT, både avseende grupp och individuell behandling. Vi kompletterar KBT:n med andra olika behandlingsinslag om det finns evidens för detta. KBT betyder kognitiv beteendeterapi och är den rekommenderade behandlingsmetoden mot missbruk och beroende i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Vår vision är att ge god vård och behandling anpassad till patienten och klientens behov. Hos oss utformas vården så att du blir sedd och respekterad. Du möts av kunnig och erfaren personal. Förutom lång och bred erfarenhet har de flesta av oss en specifik kompetens inom ett område som vi brinner för. Vi är tillgängliga för dig.

Vår kompetens inom s.k. samsjuklighet är omfattande. Samsjuklighet innebär att man förutom missbruk, har ytterligare psykiatriska pålagringar, tex nedstämdhet eller oro. Här har vi erfarenhet, kompetens och kapacitet att erbjuda god vård även för sköra klienter.

Stark vårdkompetens

Fogdhyttan har en erfaren personalgrupp om ca 20 anställda vilka har utbildningar som t.ex. sjuksköterska, KBT- terapeut, behandlingspedagogutbildning och undersköterska.
Vi har hög sjukvårdskompetens med sjuksköterska, undersköterskor och läkare, samtliga med omfattande erfarenhet och kompetens kring missbruk och psykiatri.

Genom vår avgiftningsenhet Sobera kan vi även ta emot klienter som är icke avgiftade, eller behöver en förlängd nedtrappning vid t.ex. omfattande alkohol- eller benzodiasepinmissbruk.

Kompetensutveckling

Vi utbildar och utvecklar vår personal löpande. All behandlingspersonal har MI-utbildning och många i personalen innehar ytterligare former av KBT-utbildningar.

Vi arbetar kontinuerligt med personalens kompetensutveckling. Varje anställd har en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi ordnar gemensamma utbildningsdagar i relevanta ämnen. Vi har regelbundna brandövningar och utbildning i hjärt- och lungräddning.

MI som förhållningssätt

MI (motiverande samtal) är ett förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och är ett bra verktyg för att jobba med och öka klientens motivation. All tillsvidareanställd personal har utbildning i MI.

Handledning

All behandlingspersonal har också regelbunden handledning med utomstående samtalsterapeut samt minst en gemensam utbildningsdag per halvår.