Om Fogdhyttan

Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB bedriver kvalificerad vård och behandling inom missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete. Företaget ägs av Stockrosen AB som är en mindre privatägd företagsgrupp. Stockrosen är organiserat i affärsområdena Vård och behandling samt Konsulttjänster. 

För mer information om Fogdhyttans bolagsform, organisationsnummer och säte klicka här.

Vår ambition är att bedriva en stabil verksamhet med hög kreditvärdighet och god soliditet. Vi växer framför allt genom organisk tillväxt. För mer information om vår ekonomi klicka här.

Stark vårdkompetens

Fogdhyttan har en erfaren personalgrupp om ca 20 anställda vilka har utbildningar som t ex sjuksköterska, KBT-terapeut, behandlingspedagogutbildning och undersköterska. Vår föreståndare är leg sjuksköterska och har lång erfarenhet av arbete inom missbruksvård.

Vi har hög sjukvårdskompetens med sjuksköterska, undersköterskor och konsultläkare. Det finns sjuksköterska på plats vardagar kl. 07.00-16.00, därefter i beredskap. I konsultläkartjänsten ingår förutom regelbundna ronder även telefonberedskap dygnet runt.

Kompetensutveckling

Vi utbildar och utvecklar vår personal löpande. All behandlingspersonal har MI-utbildning och många i personalen har gått en orienteringskurs i ett KBT-baserat förhållningssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med personalens kompetensutveckling. Varje anställd har en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi ordnar gemensamma utbildningsdagar i relevanta ämnen. Vi har regelbundna brandövningar och utbildning i hjärt- och lungräddning.

MI som förhållningssätt

MI (motiverande samtal) är ett förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och är ett bra verktyg för att jobba med och öka klientens motivation. All tillsvidareanställd personal har utbildning i MI.

Handledning

All behandlingspersonal har också regelbunden handledning med utomstående samtalsterapeut samt minst en gemensam utbildningsdag per halvår.