För dig som handläggare

Fogdhyttan är ett stort och trevligt stenhus utanför Filipstad. Det byggdes som fattighus 1903, men har varit vård- och behandlingshem för missbrukare sedan mitten av 70-talet. Vi har ett väl utvecklat KBT-baserat behandlingsprogram och tar emot vuxna med alkohol- och drogberoende.

Vår klientgrupp består av både kvinnor och män över 18 år i blandade åldrar. Vi tar emot klienter med pågående LARO-medicinering och medicinering för NP-diagnos. Vi har en hög sjukvårdskompetens vilket gör att vi kan ta emot personer med viss samsjuklighet, lättare fysiska skador och sjukdomar. Vi kan i vissa fall även erbjuda NP-utredning via konsult.

Placering enl. SoL, §27 LVM, kontraktsvård och vårdvistelse §56 KVA. Placeringar via arbetsgivare eller i privat regi.

Vi har även möjligheter att utreda klienter med hjälp av psykologer.

Behandlingstid

Behandlingsprogrammet är tre månader, men både kortare och längre placeringar förekommer.

Boendet

Vi har 26 klientrum i huvudbyggnaden. Alla rum har egen toalett och dusch samt tv. I huvudbyggnaden finns flera gemensamhetsutrymmen, ett litet gym och gemensam klientdator.

Måltider och kost

Vi har personal som ansvarar för köket och klienterna är med och bestämmer matsedeln. Vi tar självklart hänsyn till allergier och specialkost och fullvärdiga alternativ ordnas.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter som ordnas vid sidan om behandlingsverksamheten är till exempel:

  • Handlingsresor till Filipstad två gånger i veckan, då du kan göra nödvändiga inköp.
  • Vi uppmuntrar friskvårdsaktiviteter.
  • Vi går på gemensamma promenader.
  • Vi åker på bowling och anordnar ofta bingo.

Aktiviteter på egen hand:

  • Bra möjligheter till stillhet och promenader utomhus i lugn och rofylld miljö.
  • Vi har en träningslokal med enkla redskap där man kan träna på egen hand.
  • Vi har pingisbord och biljardbord.
  • Vi har ett litet urval med böcker och filmer som du kan låna. Du kan också låna ljudböcker.
  • Du kan fiska i älven.
  • Du kan gå tipspromenad/bingopromenad/snitslad promenadstig. Det finns olika sträckor anpassade efter kondition och styrka.

Kontrakt och noll-tolerans samt visitation

Alla klienter som kommer till Fogdhyttans Behandlingshem skriver på ett kontrakt med gemensamma förhållningsregler för att klienten ska veta vilka regler som gäller. Alla ska känna sig trygga under sin tid här hos oss. Kontraktet omfattar bl a noll-tolerans mot alkohol och droger, regler för hot och våld, mobbning, sexuella trakasserier mm.

Kontraktet innebär också att klienten godkänner att vi får gå igenom packning vid ankomst  – både vid vistelsen start och efter efter permission eller handlingsresa.