Behandling

Vi har ett KBT-baserat behandlingsprogram innehållande motivationsarbete, återfallsprevention, KBT-samtal, kontaktpersonsamtal, föreläsningar, och möjlighet till CRA, Haschavvänjningsprogram (HAP) och sorgbearbetning.

Vi arbetar både i grupp och enskilt och utgår från MI i vårt förhållningssätt.

Behandlingsprogrammet är 3 månader, men både kortare och längre placeringar förekommer.

Vi arbetar också miljöterapeutiskt vilket innebär att vi som en del av behandlingsprogrammet arbetar i team runt vardagliga göromål som t.ex. städ, köket och husets skötsel i syfte att öka tryggheten i vardagen och skapa möjlighet till personlig utveckling.

  • Vi har erfarenhet av personer med NP-diagnosproblematik och medicinering.
  • Vi tar emot personer med LARO-behandling.
  • All medicinering sker i samarbete med ansvarig mottagning i hemma landstinget.

All tillsvidareanställd personal är utbildad i MI som är en samtalsmetod som systematiskt tillämpas. En stor del av personalen har också gått en utbildning och lärt sig baskunskaperna för ett KBT-­baserat förhållningssätt. Många i personalen kan också ge öronakupunktur enligt NADA-­modellen, vilket är en hjälp för många mot abstinens och postakut abstinens.

Behandlingsprogram

1. Motivationsprogrammet

Under första veckan deltar man i motivationsprogrammet, dagliga träffar både i grupp och enskilt.

2. Återfallsprevention

Här träffas vi i grupp och arbetar med ett nytt ämne varje vecka.

3. Föreläsningar

Föreläsningar i olika relevanta ämnen hålls regelbundet.

4. Kvinno- och mansgrupp

Regelbundna träffar där vi diskuterar i grupp.

5. Kunskap och utveckling

Grupp där aktuella ämnen tas upp eller gemensamt arbete i olika projekt.

6. KBT-samtal

Alla erbjuds enskilda terapisamtal med KBT-terapeut.

KBT = Kognitiv beteende terapi; är en rekommenderad behandlingsmetod mot missbruk och beroende i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks-­ och beroendevård.

7. Kontaktpersonsamtal

Under behandlingstiden har man en kontaktperson som man har regelbundna samtal med, man får även hjälp med olika praktiska problem.

8. CRA

Det finns möjlighet att få CRA-behandling, en manualbaserad metod där man lär sig nya beteenden med fler positiva förstärkare i sin vardag.

CRA = Community Reinforcement Approach; är en rekommenderad behandlingsmetod mot missbruk och beroende i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks-­ och beroendevård.

9. Sorgbearbetning

Sorgbearbetning, en manualstyrd metod som leds av certifierad sorgbearbetare och kan erbjudas dig som har drabbats av sorg och/eller förluster.

10. Haschavvänjningsprogram (HAP)

Ett manualstyrt program som riktar sig till de som använt cannabis under en längre tid. Programmet baseras på och tar hänsyn till de kognitiva svårigheter som cannabis orsakar.

11. Miljöterapi

Vi arbetar också miljöterapeutiskt vilket innebär att vi som en del av behandlingsprogrammet arbetar i team runt vardagliga göromål som t.ex. städ, köket och husets skötsel. Syfte med miljöteraptin är att öka tryggheten i vardagen och skapa möjlighet till personlig utveckling.