För dig som anhörig

Ordinarie besökstid är på helgerna kl. 10-16. Alla besök ska vara föranmälda och godkända av kontaktpersonen eller föreståndaren. I undantagsfall beviljas besök under vardagar.