Neuropsykiatrisk utredning, NP-utredning

Om önskan finns från placerande enhet och klient kan vi ordna NP-¬utredning. Utredningen genomförs av ett erfaret utredningsteam som vi anlitar som konsulter. Teamet består t ex av läkare, psykolog, sjuksköterska och arbetsterapeut. Resultatet av utredningen redovisas i ett utlåtande som innehåller förslag till behandlingsinsats, stödinsatser samt eventuellt också förslag på medicinering.

Vad kostar en neuropsykiatrisk utredning?

Remittenten betalar för behandlingsplatsen i form av dygnsavgift. Därutöver tillkommer utredningskostnaden som antingen erläggs som engångssumma eller som förhöjd dygnsavgift. Kontakta vår föreståndare för mer information om exakta priser.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Den neuropsykiatriska utredningen omfattar intervjuer och tester med klienten och frågor till eller intervjuer med personer i klientens närhet som t ex familj, skola, sjukvården, socialtjänsten och andra som kan ha god kännedom om klienten.

Klienten deltar i det normala behandlingsprogrammet under utredningstiden

Utredningen förutsätter minst 4 veckors drogfrihet innan utredningen startar. Under den drogfria perioden för utredning och under själva utredningsperioden följer klienten parallellt det strukturerade behandlingsprogrammet på behandlingshemmet.

Vad är resultatet av utredningen?

Resultatet av utredningen redovisas i ett utlåtande som innehåller förslag till behandlingsinsats, andra stödinsatser samt eventuellt också medicinering.

Utredningsrapporten ger en djupare insikt om klientens problematik och förslag till behandling, de strukturerade utredningssamtalen med klienten och omgivningens engagemang ger en positiv effekt och stärker klientens motivation.