Sjukvård, LARO och annan medicinering

LARO, medicinering vid NP-diagnos och sjukvård

Vi tar emot klienter som står på eller väntar på att sättas in på LARO och/eller har annan typ av medicinering t.ex. medicin för NP-diagnos. All medicinering sker i samarbete med läkare och mottagningar i klientens eget landsting.

Vi tar emot klienter med viss samsjuklighet. Vi har hög sjukvårdskompetens med sjuksköterska, undersköterskor och konsultläkare.

Vår miljö fungerar för personer med funktionshinder och vi har ett antal handikappanpassade rum.

Vi har vaken nattpersonal.