Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Fogdhyttan

Ett behandlingshem i Värmland för vuxna med beroendeproblematik.
Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Fogdhyttan

Fogdhyttan är ett HVB (hem för vård och boende) som ligger i ett lantligt och naturskönt område strax utanför Filipstad.

Behandlingshemmet finns till för vuxna med beroendeproblematik. och vi är under ständig utveckling och erbjuder idag ett kompetent och brett KBT-baserat behandlingsprogram, och en individuellt utformad genomförandeplan.

Galleri

Så här kan en dag se ut